Genere i Igualtat Genere i Igualtat
Diplomatura de postgrau GÈNERE I IGUALTAT - Departament de Ciència Política i Dret Públic - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
15a edició (curs 2016-2017) Print E-mail

 

La diplomatura de postgrau en Gènere i Igualtat del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona pretén donar formació especialitzada en una àrea que, tradicionalment, no ha aparegut suficientment reflectida dins el plans d’estudis especialitzats. Així, és donarà formació a llicenciats/des, diplomats/des i graduats/des que vulguin obtenir i aprofundir els seus coneixements dins els estudis de gènere.

Els estudis s’adrecen principalment a formar en els següents aspectes:

a) Intervenció tècnica en l’elaboració de plans, programes, mesures i polítiques públiques amb perspectiva de gènere previstes en la legislació i els plans específics del nostre país;

b) aplicació de mesures i assessorament en l’elaboració d’Auditories de Gènere en l’àmbit públic i privat;

c) intervenció com tècnics d’igualtat en ens públics, com ara Ajuntaments; i

d) elaboració i assessoria en plans d’igualtat.

 
Diputació de Barcelona