portada3

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

rojo

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

img_7476

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

Presentació

La DIPLOMATURA DE POSTGRAU EN GÈNERE I IGUALTAT del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona dóna formació especialitzada en una àrea que, tradicionalment, no ha aparegut suficientment reflectida dins el plans d’estudis especialitzats. Així, és donarà formació a llicenciats/des, diplomats/des i graduats/des que vulguin obtenir i aprofundir els seus coneixements dins els estudis de gènere.

Els estudis s’adrecen principalment a formar en els següents aspectes:

  • Intervenció tècnica en l’elaboració de plans, programes, mesures i polítiques públiques amb perspectiva de gènere previstes en la legislació i els plans específics del nostre país;
  • Aplicació de mesures i assessorament en l’elaboració d’Auditories de Gènere en l’àmbit públic i privat;
  • Intervenció com tècnics d’igualtat en ens públics, com ara Ajuntaments; i
  • Elaboració i assessoria en plans d’igualtat.
© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona