portada3

18ª edició - Curs 2019-2020

Diplomatura de postgrau

Gènere i Igualtat

rojo

18ª edició - Curs 2019-2020

Diplomatura de postgrau

Gènere i Igualtat

img_7476

18ª edició - Curs 2019-2020

Diplomatura de postgrau

Gènere i Igualtat

Requisits d’admissió

Tenir un grau, llicenciatura o diplomatura universitaris oficials.

També es pot admetre la matrícula de persones sense la titulació requerida. En aquest cas, el currículum serà avaluat per la direcció i hi donarà, si escau, el vistiplau.

La selecció es farà en funció del currículum dels estudiants, del seu expedient i de la seva titulació.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona