portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Avaluació

Per aprovar el Diploma d’especialització de postgrau caldrà:

  • Superar l‘avaluació continuada: es valoraran totes les activitats realitzades per l’alumnat i dissenyades en el programa per adquirir les competències previstes.
  • Superar exàmens parcials en finalitzar cada mòdul de coneixement.
  • Fer un treball específic sobre alguna qüestió tractada en el mòdul corresponent a l’itinerari d’especialització triat.
  • Fer un treball final o fer pràctiques en institucions.
  • Assistir a un mínim del 80% de classes de manera presencial, controlat per signatura en full d’assistència.
© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona