portada3

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

rojo

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

img_7476

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

Avaluació

Per aprovar la diplomatura de postgrau caldrà:

  • Superar l‘avaluació continuada: es valoraran totes les activitats realitzades per l’alumnat i dissenyades en el programa per adquirir les competències previstes.
  • Superar exàmens parcials en finalitzar cada mòdul de coneixement.
  • Fer un treball específic sobre alguna qüestió tractada en el mòdul corresponent a l’itinerari d’especialització triat.
  • Fer un treball final de recerca o fer pràctiques professionals externes en institucions.
  • Assistir a un mínim del 80% de classes de manera presencial, controlat per signatura en full d’assistència.
© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona