portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Competències

En finalitzar el Diploma d’especialització de postgrau, l’alumnat:

 • Coneixerà els principals corrents teòrics que han integrat i integren els estudis feministes i sobre el gènere;
 • Comprendrà quins han estat els canvis de paradigma dels feminismes i les seves causes;
 • Serà capaç d’elaborar propostes i plans d’igualtat en un context institucional;
 • Sabrà elaborar eines per combatre la desigualtat de gènere;
 • Podrà analitzar les relacions de les dones amb les pràctiques educatives, les pràctiques de salut i l’economia del treball i/o les polítiques públiques;
 • Sabrà aplicar de manera transversal la perspectiva de gènere en projectes i programes de les empreses o del sector públic;
 • Haurà adquirit expertesa en l’aplicació de la perspectiva de gènere a les tasques administratives i socials;
 • Podrà desenvolupar la seva pròpia aportació original en el context de la investigació avançada i/o l’aplicació professional;
 • Desenvoluparà habilitats en el treball interdisciplinari en entorns diversos;
 • Serà capaç de fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents, aportant-hi un biaix de gènere; demostrarà un compromís ètic contra les desigualtats;
 • Serà capaç de dissenyar un projecte o pla d’acció que tingui a veure amb polítiques de gènere, de manera autònoma, i executar-lo, fent front als problemes que sorgeixen durant el procés, l’execució;
 • Reflexionarà críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.
© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona