portada3

18ª edició - Curs 2019-2020

Diplomatura de postgrau

Gènere i Igualtat

rojo

18ª edició - Curs 2019-2020

Diplomatura de postgrau

Gènere i Igualtat

img_7476

18ª edició - Curs 2019-2020

Diplomatura de postgrau

Gènere i Igualtat

Direcció i coordinació docents

Directores de la diplomatura de postgrau

Dra. Encarna Bodelón González encarna.bodelon@uab.cat

Dra. Noelia Igareda González noelia.igareda@uab.cat

Coordinadora docent

Sra. Nabila Zbairi coordinacio.dp.pg.genere.igualtat@uab.cat

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona