portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Inscripció i matrícula

  • Per cursar aquest Diploma d’especialització de postgrau cal tenir un grau, llicenciatura o diplomatura universitaris oficials.
  • Places disponibles: 25

Inscripció  i Matrícula

  • Fins al 30 de setembre de 2023 (o fins a completar les 25 places disponibles)

La inscripció serveix per comprovar que l’alumnat compleix els requisits del programa i garantir un ambient de treball òptim. El procés d’admissió consisteix que l’alumnat interessat en els estudis s’inscriu en el postgrau i la direcció del programa l’admet o no (o el deixa en llista d’espera).

Inscripció (no cal admissió prèvia): informació del procediment d’Inscripció 

Matrícula: informació del procediment deMatrícula


Informació i suport 

Sr. Albert Guirao

dp.pg.genere.igualtat@uab.cat

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona