portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Objectius formatius

L’objectiu general és donar una formació en els estudis sobre dones i gènere que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d’interès social en el nostre país, amb un objectiu concret pel que fa a la professionalització: formar agents d’igualtat, una figura que és clau a Catalunya i a l’estat espanyol des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La llei estableix, entre altres aspectes, que les empreses de més de 250 treballadors hauran de “negociar plans d’igualtat”.

Cada vegada és més necessària la presència —tant en empreses públiques com privades, institucions i/o organitzacions diverses— de persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc., en el camp de les desigualtats i de les discriminacions entre dones i homes.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona