portada3

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

rojo

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

img_7476

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

Beques i ajuts

La diplomatura de postgrau preveu finançar 1 beca consistent en la reducció del 50% de l’import de la matrícula.

Per a l’atorgament de beques els criteris seran els següents: situació econòmica i familiar, expedient acadèmic i formació en estudis de gènere.

Procediment de sol·licitud de beca

En el moment de fer la preinscripció, cal fer arribar per correu postal o per correu electrònic dp.pg.genere.igualtat@uab.cat un escrit motivant les raons per les quals se sol·licita l’ajut.

A fi que la direcció de la diplomatura de postgrau disposi de la millor informació possible per fer la resolució, s’aconsella adjuntar o trametre informació documental (fotocopiada o en format pdf) en relació amb els tres criteris que es faran servir per atorgar els ajuts: situació econòmica i familiar, expedient acadèmic i formació en estudis de gènere.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona