portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Preu de la matrícula

1.960 € (més 30,21 € en concepte de taxa d’inscripció que s’abonarà en el moment de la inscripció).

Fraccionament de l’abonament de l’import de la matrícula

En el moment de la matrícula l’alumnat pot triar, si li convé, fraccionar l’import de la matrícula:

  • 980 € en el moment de matricular-se.
  • 980 € com a màxim 2 mesos més tard del començament de la docència presencial.

El currículum que permet  obtenir el títol del Diploma d’especialització consta de 35 crèdits ECTS. D’aquests crèdits, 25 són obligatoris i comuns; 5 són optatius (cal escollir  entre els dos mòduls que marquen els itineraris d’especialització del Postgrau: “Administració pública i món local” o “Relacions laborals”); i els 5 restants s’obtenen cursant pràctiques en institucions o fent un treball final sobre algun dels continguts impartits en el Postgrau.

L’alumnat ha de triar, en el moment de matricular-se, un dels dos itineraris d’especialització optatius: “Administració pública i món local” o “Relacions laborals”. Les persones interessades a cursar ambdós itineraris han d’indicar-ho en el moment  de formalitzar  la matrícula (import addicional: 280 €).

El títol del Diploma d’especialització (amb la menció d’un dels dos itineraris d’especialització) s’obté cursant i superant el Postgrau. El fet de matricular-se en el segon mòdul de manera addicional dona dret a un certificat d’aprofitament d’aquest segon itinerari.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona