portada3

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

rojo

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

img_7476

19ª edició - Curs 2020-2021

Postgrau en

Gènere i Igualtat

Preu de la matrícula

Quan la direcció de la diplomatura de postgrau hagi avaluat els documents d’Admissió, des de la diplomatura de postgrau ens posem en contacte per correu electrònic amb les persones admeses per informar-los de la resolució i de com han de formalitzar la matrícula.

Preu: 1.960 € (més 30,21 € en concepte de taxa d’inscripció que s’abonarà en el moment de la matrícula)

Fraccionament de la matrícula

En el moment de la matrícula l’alumnat pot triar, si li convé, fraccionar l’import de la matrícula:

  • 980 € en el moment de matricular-se
  • 980 € com a màxim 2 mesos més tard del començament de la docència presencial.

El currículum que permet obtenir el títol de la diplomatura de postgrau (o del certificat corresponent, en el cas de les persones sense la titulació prèvia requerida) es compon de 35 crèdits ECTS. D’aquests crèdits: 25 són obligatoris i comuns; 5 són optatius (que cal triar entre dos mòduls que marquen els itineraris especialitzadors de la diplomatura de postgrau: “Administració Pública i món local” o “Relacions laborals”); i els 5 restants s’obtenen fent pràctiques professionals o realitzant un treball de recerca.

L’alumnat ha de triar en el moment de matricular-se un dels dos itineraris optatius especialitzadors de la diplomatura de postgrau: “Administració Pública i món local” o “Relacions laborals“.

Les persones interessades a cursar tots dos itineraris, podran matricular addicionalment en el moment de formalitzar la matrícula el segon itinerari (import addicional: 280 €).

El títol de la diplomatura de postgrau (amb la menció d’un dels dos itineraris especialtizadors) s’obté cursant i superant la diplomatura de postgrau .

El fet de matricular el segon mòdul de manera addicional dóna dret a un certificat d’aprofitament d’aquest segon itinerari.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona