portada3

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

rojo

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

img_7476

22ª edició - Curs 2023-2024

Diploma d’Especialització en

Gènere i Igualtat

Sortides professionals

En termes específics, es poden esmentar les sortides professionals següents:

Administració local

Actualment s’està fomentant la figura d’agent d’igualtat, i amb l’aplicació de la nova Ley de Igualdad, aquesta figura es convertirà en una clara necessitat. De fet, en l’àmbit local, els Ajuntaments són un dels espais on s’han anat incorporant els professionals especialitzats en gènere. Així, doncs, la incorporació d’aquest tècnics dins l’Administració Pública és ja una realitat i, tal com ocorre en aquells països on hi ha més tradició d’estudis especialitzats amb perspectiva de gènere, aquests professionals hi tindran encara més importància.

Institucions especialitzades

Hi ha institucions públiques específiques, en Catalunya, per exemple, l’Institut Català de la Dona, que es caracteritzen per fomentar i promoure la sensibilització al voltat de la igualtat de gènere. També, hi ha àrees específiques en algunes institucions, com és el cas del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, que fan activitats per promoure la igualtat. Aquests són espais on es poden incorporar els/les professionals que facin aquest diploma de Postgrau.

Empreses privades i sindicats

Algunes mesures, especialment aquelles que tenen la finalitat de conciliar la vida familiar i laboral, s’han incorporat en la pràctica d’algunes empreses. Igualment, el plans d’igualtat i les auditories de gènere són mesures que es comencen a desenvolupar i els tècnics d’agents d’igualtat hi tenen un lloc de treball.

El món associatiu

L’àmbit associatiu té un interès important per persones que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc, en el camp de les desigualtats i de les discriminacions entre dones i homes.

Professionals en general

Professionals de qualsevol àmbit que vulguin tenir una especialitat en polítiques de gènere.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona